PPCP

Článek v časopisu Týden, 4.11., o filatelii, raritách a sběratelských směrech. Autorka vychází z rozhovoru s Jaroslavem Chlubnou a dalšími členy PPCP. Chystá se pokračování dále pracující s informacemi od J. Chlubny.

PPCP

Článek Zdeňka Filípka o mezinárodní výstavě poštovních známek HUNFILA 2019 – BUDAPEŠŤ

Zdroj: Merkur Revue 9/2019

Rozhovor s Petrem Sobotkou v Nedělním Blesku 20.10. Obecně o filatelii a investicích, jako zajímavém aspektu života úspěšných lidí.

Zdroj: Nedělní Blesk

Rozhovor Lucie Výborné s Tomášem Mádlem 29.10. na Radiožurnálu. Mimořádně významná prezentace PPCP a filatelie v mediálním prostoru. Tento pořad sledovalo 1,2 mil. posluchačů!

https://radiozurnal.rozhlas.cz/znamky-jsou-o-pribezich-diky-nim-jsou-nadcasove-vysvetluje-filatelista-madl-8097026

PPCP
Rozhovor s J. Stunou a dalšími osobnostmi PPCP na TV SEZNAM (velký ohlas, viděly statisíce lidí)
 
 
Článek o známkách a PPCP včetně krátkého videa, hovoří T. Mádl, M. Němeček a D. Kopřiva
 
 
 
Příběh Mauricia 
 
 
 
Významný rozhovor T. Mádla pro aktualne.cz, který měl velký dopad a byl citován různými ekonomickými a investičními weby, mj. patria.cz
 

PPCP

Dne 24. dubna 2019 zemřel ve věku 68 let náhle a nečekaně pan Jiří Majer. 

Pro českou filatelii znamená jeho skon významnou a nenahraditelnou ztrátu, neboť v jeho osobě odchází jedna z nejvýraznějších osobností našeho filatelistického obchodního i společenského života za několik posledních desetiletí.

Byl vyučen typografem a tak možná i proto se filatelií zabýval prakticky po celý svůj život a to ať již jako sběratel, respektovaný znalec, publicista, obchodník, či aukcionář. 

Byl to právě on, jehož zásluhou se po Listopadu 1989 dostalo ze zahraničí zpět na český trh a mezi české sběratele a investory mnoho významného filatelistického materiálu, v největší míře z období tzv. 1. čs. republiky a to zejména prostřednictvím desítek aukcí, které tak úspěšně již od roku 1997 pravidelně a úspěšně pořádal a vybudoval tak postupně jednu z našich nejvýznamnějších aukčních firem. 

Neméně významná je jeho badatelská a publikační činnost, špičkovými díly jsou zejména Monografie československých a českých známek a poštovní historie: Pošta čs. vojsk v Rusku, 1914-1920 a specializovaný katalog Československo 1944-1945, Zakarpatská Ukrajina.

Úspěšně se zúčastnil jako autor filatelistické literatury i Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018.

Byl jedním ze spoluzakladatelů a prvních členů Prestižního filatelistického klubu Praha, který byl založen v podvečer 100. výročí vzniku samostatného čs. státu.

Ztrácíme v Jiřím Majerovi nejenom špičkového filatelistického odborníka, ale především slušného, poctivého a vždy ochotného a obětavého člověka a přítele, který nám všem bude navždy chybět.

Čest jeho památce!                                                                                                         

Tomáš Mádl