PPCP

Výstavní prostory tvoří 3 sály o celkové rozloze přes 500m2 v II. patře muzea.

Hned v prvním vstupním sále A mohou zájemci navštívit velký prodejní stánek České pošty, která pro Biennale vydává mj. serii příležitostných známek, dále informační point PPCP a videoprojekci s dokumentem o dějinách filatelie. Bude zde také instalován bankomat pro prodej EURO bankovek vydaných v rámci Biennale.
 
Filatelistické a poštovně historické exponáty budou vystaveny v sálech B a C, celkem ve více než 20 velkých „3D“ vitrínách 160/160cm, ve větším počtu menších 3D vitrín a v 50 nových výstavních rámech PPCP formátu A0.
 
V sále B chystáme mj. instalaci velkého projektu „500 let pošty v českých zemích“ . Tento exponát je největším souborem známek a dopisů s jednotícím kontextem, jaký kdy byl v dějinách české filatelie vystaven. Bude složen z částí „zlatých“ výstavních exponátů a sbírek několika předních členů PPCP. Obdobný projekt s názvem „Rakousko / Uhersko – Evropská velmoc“ představí kolegové z vídeňské Vindobony. Do sálu B budou připraveny také menší tématické exponáty, mj. „První známky světa„, „Nejvzácnější poštovní razítka rakouské monarchie“ , „Letecké známky z našeho území“, „Philipp von Ferrary„, „Londýnská exilová vydání“ a další. 
 
Nejvýznamnější částí výstavy budou desítky jednotlivých rarit mezinárodního významu umístěných v samostatných rámech v části sálu B a v sálu C. Tyto známky a dopisy, zapůjčené ze sbírek členů Prestige Philately Club Prague, Club de Monte Carlo a Vindobona, budou vystaveny se souvisejícím textovým a obrazovým materiálem, tedy v novém stylu filatelistického výstavnictví, který je srozumitelný a atraktivní pro nefilatelistickou veřejnost a o jehož prosazení PPCP usiluje.
 
Jmenný seznam vystavovatelů a názvy exponátů budou publikovány v první polovině září.