PPCP
Mgr. David Kopřiva

Člen výboru
Soudní znalec, znalec SČF pro obor Rakousko, VPEX, EUREX, AIJP

Datum podpisu zakladatelské listiny: 7. 11. 2018

Sběratelský zájem: Rakousko 1850-1918, významné známky klasického období