PPCP
Ing. Jaroslav Hanák

Prezident Svazu Průmyslu a dopravy ČR

Sběratelský zájem: Doprava celý svět, důraz na kompletnost, systematiku  a rarity daného námětu; Zeppelinové dopisy

Datum podpisu zakladatelské listiny: 27. 6. 2019