PPCP
JUDr. Tomáš Mádl

Prezident klubu
Člen výboru

Datum podpisu zakladatelské listiny: 7. 11. 2018

Sběratelský zájem: ČSR 1918-1938, klasické období Evropy a kolonií, německé kolonie