Výstavy

PPCP

VÝSTAVNÍ SEKCE PPCP

CÍLE

Vizí výstavní sekce Prestige Philately Club Prague je osvěta při budování a uspořádání sbírek, případně exponátů a také podpora výstavní činnosti. Za tímto účelem budou pořádány prezentace významných exponátů, obeznámení účastníků s výstavními pravidly i kritérii a v neposlední řadě i se způsobem hodnocení jury FIP. Tyto akce budou zpřístupněny nejen členům PPCP, ale i širší, předem vybrané filatelistické veřejnosti, jako součást podpory PPCP propagaci filatelie.

Návrh programu jednotlivých setkání.

Jednotlivá setkání budou trvat cca 1,5 hodiny a budou se pořádat v Poštovním muzeu pro 10 – 15 předem přihlášených posluchačů.

JARNÍ SETKÁNÍ 2020 – ZRUŠENO

Z důvodu rychlosti šíření Covid-19 a v rámci bezpečnosti je jarní setkání zrušeno. Všichni zájemci budou informováni o případném náhradním termínu. Děkujeme za pochopení.

Datum konání: 6. dubna 2020

Čas konání: 17:00

Způsob uspořádání filatelistických sbírek a druhy filatelistických exponátu.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ 2020

Datum konání: 9. listopadu 2020

2. Přednáška „ Jak dosáhnout na velkou zlatou medaili“, bude obsahovat požadavky FIP vedoucí 

k dosažení takového cíle, návody a fígle co a jak vystavovat.

Součástí každého setkání bude: 

a/ přednášková část

b/ ukázky z filatelistických exponátů

c/ široká diskuze 

————————————————–

Přihlašovací formulář „ZDE“ 

Odesláním formuláře v příloze s vyplněnými a zaškrtnutými osobními údaji přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů podle GDPR.